مقاومت با روش ‍‍ژاکت فولادی و کاشت بولت

 

در سازه های بتنی که مقاومت فشاری بتن اجراء شده در آنها فوق العاده پایین باشد(کمتر از ۱۲ مگا پاسکال) نمی توان با استفاده از الیاف کربن یا شیشه نسبت به تقویت آنها اقدام نمود.  بطور مثال در ساختمان نشان داده شده  در شکل مقاومت  بتن ستونهای آن به حدی پایین می باشد که ستونها دچار کرنش گردیده و علاوه بر ایجاد ترکهای متعدد بخشهایی از بتن از هسته جدا گردیده است.

ذکر این نکته ضروری است در این روش تقویت ایجاد چسبندگی مناسب فولاد به بتن و تامین اسکوپهای لازم و نیز تامین تمهیداتی جهت انتقال نیروی برشی ضروری می باشد.