مقاوم سازی با ژاکت بتنی

مقاوم سازی با ژاکت بتنی

یکی از روشهای مرسوم در مقاوم سازی سازه های بتنی استفاده از ژاکت بتنی می باشد در این روش المان های ضعیف مانند تیر، ستون، دیوار برشی و حتی فونداسیون با اضافه کردن میلگردهای اصلی و اجراء برشگیرهای فولادی و قالب بندی و اجرای بتن ریزی مجدد مقاوم سازی می گردند. مزیت این روش نسبت به دیگر روشهای مقاوم سازی ساختمان گستردگی استفاده از آن در همه بخشهای ساز ه می باشد. که در ادامه در مورد مقاوم سازی با ژاکت بتنی بیشتر توضیح داده شده است .

بطور مثال مقاوم سازی فونداسیون را نمی توان با ژاکت فولادی انجام داد. یا به ندرت می توان در مقاوم سازی دیوار برشی از روش ژاکت فولادی استفاده کرد. اما بطور معمول ژاکت بتنی را در مقاوم سازی دیوارهای برشی استفاده می نمایند.

مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از روش ژاکت بتنی ( Concrete jacket )

همانطور که اشاره شد هر یک از روشهای مقاوم سازی دارای معایب و مزایایی بوده که صرفاً طراح و کارفرمای یک پروژه نیازبه مقاوم سازی می توانند با ارزیابی کلیه جوانب نسبت به انتخاب روش مناسب مقاوم سازی اقدام نمایند. بطور فهرست وار مزایای مقاوم سازی با ژاکت بتنی را شرح می دهیم.

 

مزایای مقاوم سازی با ژاکت بتنی در سازه ها :

همگن و همجنس بودن روش مقاوم سازی با المان نیازمند مقاوم سازی، بصورتی که بعد از انجام عملیات مقاوم سازی یک المان، مجدداً المان فوق یک المان کاملاً بتنی خواهد بود.

  • مقاوم بودن المان مقاوم سازی شده و عدم نیاز به اعمال پوشش ضد آتش بر روی آن.
  • عدم تغییر در میزان خوردگی و زنک زدگی المان مقاوم سازی شده.
  • تقریباً بهترین گزینه برای مقاوم سازی دیوارهای برشی و مقاوم سازی فونداسیون می باشد.

 

مزایای مقاوم سازی سازه های بتنی با روش ژاکت بتنی :

با وجود مزایایی در مقاوم سازی با روش ژاکت بتنی این روش نیز مانند دیگر روشهای مقاوم سازی دارای معایبی بوده که اختصاراً به آن اشاره می کنیم :

معایب روش مقاوم سازی با ژاکت بتنی در سازه ها :

از معایب مقاوم سازی سازه بتنی با روش ژاکت بتنی عبارتند از :

  • تغییر در ابعاد المان مقاوم سازی شده و بزرگتر شدن طول و عرض آن که این امر باعث تغییر در جانمایی المان مقاوم سازی شده در پلان معماری و کوچکتر شدن فضاها و فواصل مورد نیاز می شود.
  • بدلیل بزرگ شدن ابعاد المان سختی و مقاومت المان افزایش یافته و می بایست کنترلهایی در خصوص کنترل تیر قوی – ستون ضعیف بعمل آید.
  • در ارتباط با مقاوم سازی ستونهای بتنی با روش ژاکت بتنی نمی توان به راحتی ستون واقع در طبقات را بدون در نظر گرفتن ستونهای طبقات پایین تر مقاوم سازی نمود. ( بدلیل ایجاد ستون بزرگتر بر روی ستون کوچکتر )
  • اجراء تقریباً مشکل نسبت به سایر روش های مقاوم سازی ساختمان به دلیل نیاز به عوامل اجرایی مختلف مانند اکیپ اجرایی کاشت میلگرد و اکیپ قالب بند، آرماتور بند و بتن ریز می باشد.

مقاوم سازی با استفاده از ژاکت بتنی در ستون

روکش بتنی شامل لایه‌ای از بتن، میلگردهای طولی و خاموت های بسته می‌باشد. روکش بتنی مقاومت خمشی و برشی ستون را افزایش می‌دهد و افزایش شکل‌پذیری ستون در این حالت کاملاً مشهود است.
روکش بتن آرمه در مواردی که میزان شدت آسیب‌های وارده به ستون زیاد باشد و یا ستون از ظرفیت کافی در برابر نیروهای جانبی برخوردار نباشد، بکار گرفته می‌شود. روکش بتنی بسته به شرایط می‌تواند دور تا دور ستون و یا در یک وجه آن اجرا شود.مناسب بودن طرح روکش بتنی به پیوستگی آن با عضو بستگی دارد.

اگر ضخامت روکش بتنی کم باشد، افزایش سختی در ستون مقاوم سازی شده محسوس نیست. روکش بتنی باعث افزایش ابعاد ستون می‌گردد که علاوه بر مسائل معماری، وزن ساختمان را نیز افزایش می‌دهد. روکش بتن آرمه در مواردی که میزان شدت آسیب‌های وارده به ستون زیاد باشد و یا ستون از ظرفیت کافی در برابر نیروهای جانبی برخوردار نباشد، بکار گرفته می‌شود.

روکش بتنی بسته به شرایط استفاده، می‌تواند دور تا دور ستون و یا در یک وجه آن اجرا شود. مناسب بودن طرح روکش بتنی به پیوستگی آن با عضو بستگی دارد. اگر ضخامت روکش بتنی کم باشد، افزایش سختی در ستون مقاوم سازی شده محسوس نمی‌باشد. روکش بتنی باعث افزایش ابعاد ستون می‌گردد که علاوه بر مسائل معماری، وزن ساختمان را نیز افزایش می‌دهد.

 

معایب مقاوم سازی سازه های بتنی با روش ژاکت بتنی :

 

معایب مقاوم سازی سازه های بتنی با روش ژاکت بتنی :