دلایلی دیگر در مقاوم سازی سازه های بتنی که با ارزیابی شرایط ساختمانهای موجود، دلایل ضعف سازه ها را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود.

الف – خطاهای طراحی برای دلایلی دیگر در مقاوم سازی سازه های بتنی :

شامل اشکالات در شناخت خاک و پی، عدم توجه به اصول و مبانی طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله، اشتباه در تحلیل و طراحی، تهیه نقشه ها، مدارک و جزئیات اجرایی.

ب – خطاهای اجرایی برای دلایلی دیگر در مقاوم سازی سازه های بتنی :

دلایلی دیگر در مقاوم سازی سازه های بتنی از قبیل اشکال در قالب بندی، آرماتوربندی، تولید واجرای بتن ، قالب برداری و عمل آوری بتن که اغلب به دلیل کاهش مقاومت فولاد و بتن بر اساس شرایط محیطی و عدم وجود سیستم های کنترل کیفی، نظارت و یا وجدان کاری در کارگاه ناشی می گردد.

ج – افزایش بار سازه :

بار سازه‏ های موجود نیز ممکن است با توجه به گذشت زمان افزایش یابد، که این افزایش در ساختمانهای مسکونی به دلیل تغییر کاربری و در مورد پلها به دلیل افزایش بار ترافیکی رخ می‏دهد. اعمال بارهایی بیش از بارهای پیش بینی شده در هنگام طراحی نیز از دلایل تقویت می باشد.

د – تغییرات آئین نامه ای :

رفتار سازه‏ های بتن آرمه در زلزله‏ های اخیر نشان داده است که آیین‏ نامه های طراحی سازه‏های بتن آرمه که در سالهای قبل از ۱۹۷۰ تدوین یافته اند دارای نقایص و کمبودهایی می‏باشند.

نواقص عمده آیین‏ نامه دلایلی دیگر در مقاوم سازی سازه های بتنی عبارتند از :

ر- قلاب مهار انتهایی آرماتورهای عرضی : 

قلاب مهاری انتهای تنگها به صورت ۹۰ درجه در منطقه پوشش بتن مهار شده و در هنگام شکست بتن، مهاری از بین می‏رود.

 

دلایلی دیگر در مقاوم سازی سازه های بتنی

ز- جزییات وصله آرماتورهای طولی :

طول وصله آرماتورهای انتظار از روی فوندانسیون برای رسیدن میلگرد به حالت تسلیم کافی نیست و منجر به شکست ترد ناشی از زوال پیوستگی بتن و آرماتور می‏شود.

ژ- کمبود فولاد محصور کننده :

کمبود فولادهای محصورکننده باعث می‏شود بتن پوششی بلافاصله پوسته شده و بتن هسته نیز مقاومت و شکل‏ پذیری لازم را نداشته باشد و آرماتورهای طولی به سرعت کمانش کرده و ستون تخریب ‏شود.

مقاله ای دیگر تحت عنوان تقویت سازه های بتنی با دیوارهای برشی را نیز مطالعه نمایید.

ه-  دلایلی دیگر در مقاوم سازی سازه های بتنی جهت شناخت بهتر نیروهای زلزله نسبت به گذشته :

بر اثر نیروهای اینرسی ناشی از زلزله، در اعضای قاب، نیروهای برشی و خمشی به وجود می‏آیند. در طراحی مناسب برای زلزله، اطمینان از شکل پذیری سازه امری اجتناب ناپذیر می‏باشد. به این معنی که سازه باید قادر به تحمل تغییر شکلها بدون شکست اعضا باشد. لنگرهای خمشی زیاد باعث تسلیم آرماتورها یا کمانش آنها می‏شود. همچنین تنشهای
فشاری زیاد باعث خرد شدن بتن می‏گردد و اگر محصور شدگی بتن کافی نباشد بتن خرد شده و خراب می‏شود. همه این موارد باعث تشکیل مفصل پلاستیک شده و اگر تعداد آنها از حد معینی فراتر رود باعث ناپایداری سازه و فرو ریختن آن می‏شود
.

و- تأثیر شرایط محیطی مخرب :

برای سالهای متمادی فولاد به عنوان مسلح کننده بتن مورد استفاده قرار گرفته است. اما طراحان همیشه با مسأله خوردگی آن روبرو بوده اند. این مسأله مخصوصاً در مورد سازه های دریایی، ساحلی، پایه پلها که شرایط محیط خوردگی را دارد بیشتر مورد توجه است.

ن- آسیب دیدگی سازه ها ناشی از حوادث ضربه، آتش سوزی، باد و زلزله ..

در این شرایط سازه نیازمند به بررسی مجدد میباشد و در صورت نیاز احتیاج به تعمیر و ترمیم برای رسیدن به حالت اولیه خواهد داشت.