-تهران - کوی نصر - خیابان علالی غربی (پیروزی) -پلاک ۱۱۵- طبقه دوم - واحد۳ | تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

تلفکس :۹ - ۸۸۴۸۶۷۷۸ | ۸۸۲۵۹۷۹۳ مشاوره رایگان : ۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

مشاوره رایگان

۰۹۱۲۱۰۰۱۷۶۳

اسکن میلگرد - اسکن آرماتور

آزمایش چکش اشمیت

 

یکی از آزمایشات غیر مخرب در بتن انجام تست اسکن میلگرد می باشد

سابق بر این و زمانی که دستگاهی جهت تشخیص و رویت میلگرد های به کار رفته در بتن ابداع نشده بود جهت تشخیص و تعیین میلگرد های بکار رفته در اجزاء سازه ای که بتن آن ریخته شده و مدتی نیز از بتن ریزی آن گذشته است

فقط انجام عملیات سونداژ و تخریب بتن بود که با توجه به ایجاد آسیب در سازه باعث ضعف در اجزاء مربوطه گردیده و منجر به بروز ترک هایی در اطراف ناحیه سونداژ شده میگردد

دیگر معایب این نوع آزمایش مخرب محدود بودن انجام آن می بود

بدین صورت که با توجه به اینکه در هر سوندتژ بخش هایی از المان سازه آسیب میدید نمیتوانستند که تعداد و فراوانی انجام این آزمایش را افزایش دهند

و حتی زمانی که بعد از سونداژ به نتایج مورد نظر رسیدندو یا خواسته هایشان تامین نمیشد نمی توانستند بخش های دیگری از عضو مورد نظر را تخریب کنند .

 

زیرا انجام عملیات سونداژ و انجام تخریب های نزدیک به یکدیگر در یک عضو به کل عضو آسیب جدی وارد میکرد. در ضمن بعد از اجام عملیات سونداژ میبایست بخش های آسیب دیده بتن با ملات مخصوص ترمیم گردیده و به اصطلاح عضو آسیب دیده مرمت گردد.

با ابداع و اختراع دستگاه اسکن میلگرد معضلات مطرح شده از بین رفت و باعث گردید درصورت نیاز به کنترل مجدد میلگرد های بکار رفته در اعضای بتنی و یا تردید در اجراء آرماتور بندی مانند نقشه های اجرای سازه بدون هیچگونه نگرانی در خصوص آسیب به عضو سازه ای و یا انجام عملیات سونداژ بتوان از عضو بتنی مورد نظر آزمایش غیر مخرب عمل آورد.

آزمایش چکش اشمیت

در این راستا در صورت عدم حصول نتیجه می توان چندین بار و در نقاط مختلف یک عضو آزمایش مذکور را بدون نگرانی  انجام داده و در صورت افزایش تعداد آزمایشات هیچگونه آسیبی به سازه وارد نخواهد آمد .

در انجام آزمایش اسکن میلگرد جانمایی و موقعیت میلگرد های بکار رفته در المان سازه ای و عمق میلگرد مورد نظر در بتن ( کاور ) مشخص می گردد

حتی در صورتی که دستگاه اسکن میلگرد پیشرفته باشد قطر میلگرد های بکار رفته در بتن نیز اعلام می گردد .

در ابتدا نحوه کار دستگاه های اسکن میلگرد و محدودیت های آن ارایه می گردد:

همانطور که اشاره شد دستگاه های اسکن میلگرد جهت تعیین آرایش ، پوشش و قطر آرماتور در اجزاء بتنی مانند تیر ها ، ستون ها ، دال های بتنی ، دیوار های برشی و فونداسیون بدون عملیات تخریب بکار می روند دستگاهی که بدین منظور توسط شرکت مقاوم سازی آرین تیس مورد استفاده قرار میگیرد اسکن میلگرد Profometer 5 +  می باشد . این دستگاه اسکن میلگرد ساخت شرکت   proceq    سوییس بود. و شرکت  proceq   یکی از معتبرترین شرکت های تولیدکننده دستگاههای آزمایش غیرمخرب در جهان می باشد. این دستگاه اسکن میلگرد آخرین محصول کمپانی در این خصوص می باشد.

 

آزمایش چکش اشمیت

 

این دستگاه از دو قسمت پراب اسکنر و نمایشگر (Display)   تشکیل شده است جهت سهولت حرکت پراپ دستگاه اسکن میلگرد سوار بر یک تراولر می باشد . کارکرد دستگاه های اسکن میلگرد بر اساس اصل جریان آشفته یا القاء پالس مغناطیسی استوار است . تمام دستگاه های اسکن میلگرد با توجه به میزان پوشش ، نوع چیدمان ، میلگرد ها در المان بتنی ، حداقل فاصله آرماتور ها ، سایز میلگرد ها و ... دارای محدودیت هایی هستند که در استفاده و تفسیر نتایج می بایستید می بایستی مد نظر قرار گیرند . به طور نمونه در دیاگرام ذیل محدودیت های دستگاه مورد نظر نمایش داده شده است

 

آزمایش چکش اشمیت

 

در صورت نیاز به انجام آزمایش اسکن میلگرد سطح بتن مورد نظر می بایست عاری از هر گونه پوشش مصالح ساختمانی و نازک کاری بوده و سطح بتن باید صاف و بدون اختلاف سطح و پله ای باشد به نحوی که تراولر دستگاه قادر به حرکت بدون مکث و سکته بر روی سطح مورد نظر باشد.

زمانی که تراولر به همراه پراپ بر روی سطح بتن حرکت می نماید با ایجاد القاء مغناطیسی حکم یک حلقه مغناطیسی را داشته و با ایجاد میدان مغناطیسی جریان الکتریکی را به دستگاه ارسال می کند زمانی که پراپ به یک میلگرد نزدیک میشود به دلیل این که میلگرد مورد نظر شار مغناطیسی و یا خطوط القایی را قطع می کند  به دلیل تغییر در میزان جریان الکتریکی به دستگاه اصلی موقعیت میلگرد را نسبت به خود تشخیص داده و با محاسبه پارامتر های زمانی که شاخص پراپ دقیقا بر روی میلگرد مورد نظر قرار میگیرد پالس به دستگاه ارسال شده و در نمایشگر دستگاه وجود یک رشته میلگرد اعلام می گردد.

در این لحظه میزان پوشش( کاور ) بتن بر روی میلگرد مذکور (به میلیمتر) نشان داده شده و همچنین قطر میلگرد شناسایی شده توسط دستگاه اسکن میلگرد به ما اعلام می گردد

این دستگاه اسکن میلگرد جهت تشخیص میلگرد های طولی و عرضی ( خاموت) بکار رفته در ستون ها و تیر ها و تعیین میلگرد های تقویتی مورد نیاز در وسط دهانه تیر ها و قسمت های ممان منفی کمک شایانی می کند .

همچنین براحتی می تواند شبکه میلگرد های بکار رفته ( مش بندی ) در دیوار های برشی و تعیین چشمه های اجراء شده و نیز شبکه میلگرد های بکار رفته در دال بتنی از روی سقف و زیر سقف کمک شایانی نماید.