رفتن به صفحه ی محتوا

آرشیو

مقاوم سازی دیوارها و نمای ساختمان

در بحث مقاوم سازی ساختمان و تقویت اسکلت ساختمان در برابر بارهای ثقلی و نیروهای جانبی حاصل از زلزله ، مقاوم سازی دیوارها و نمای ساختمان و به اصطلاح اجزاء غیر سازه ای از اهمیت بالایی برخوردار است.

ادامه مطلب

مقاوم سازی ساختمان در اجزاء غیر سازه ای

در زمین لرزه اخیر کرمانشاه اهمیت ساخت مقاوم سازی ساختمان دربرابر زلزله وطراحی و اجراء ساختمانها با بهره گیری از آئین نامه های معتبر و بروز شده کشور بیش از پیش برای آحاد جامعه خصوصاً جامعه مهندسین کشور نمایان گردید.همچنین می بایست بحث مقاوم سازی ساختمان های فرسوده و ضعیف در دستور کار کارفرما ها و دولتمردان قرار گیرد.

ادامه مطلب