رفتن به صفحه ی محتوا

آرشیو

مقاوم سازی ویلای آبسرد دماوند

با توجه به عدم اجراء صحیح اسکلت در ساخت ویلای فوق و عدم مقاومت کافی در برابر نیرو های زلزله و نیز تمایل کارفرما به افزایش یک طبقه بر روی بام ویلای مذکور مورد طراحی و مقاوم سازی قرار گرفت و سازه شیروانی آن نیز توسط این شرکت طراحی گردید.

ادامه مطلب

مقاوم سازی فونداسیون ساختمان مسکونی دروس بدلیل نشست پی

بدلیل ایجاد ترکهای عمیق بر دیوارهای اصلی و تقسیم واحدهای مجتمع مسکونی دروس احتمال نشست خاک زیر پی ساختمان در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

با مطالعه و بررسی فایلهای سازه و نقشه های اجرایی مشخص گردید که مهندس محاسب پروژه در محاسبات سازه و پی ساختمان دچار خطا شده و کنترلی در خصوص مقاومت مجاز خاک زیر پی ننموده است.با انجام آزمایشات مکانیک خاک و بدست آوردن پارامترهای طراحی پی ، خاک زیر پی و فونداسیون ساختمان با نرم افزار آباکوس مدلسازی گردید و نهایتا تعداد ۱۰۰ عدد میکروپایل غیر مسلح و ۵۰ عدد میکروپایل مسلح جهت تحکیم خاک زیر پی طراحی گردید.

ادامه مطلب

مقاوم سازی ساختمان مسکونی نیاوران مطالعات فاز اول و دوم

ساختمان فوق واقع در منطقه نیاوران تهران می باشد. متاسفانه در حین اجراء اسکلت بتنی مجری نسبت به حذف دیوارهای برشی قید شده در نقشه های اجرایی سازه اقدام نموده و بخش کنترل مضاعف سازمان نظام مهندسی با بازدید از ساختمان مورد نظر نسبت به اعلام  خلاف و توقف کار اقدام می نماید.

لذا این شرکت بعنوان مشاور در کنترل و بازرسی سازه و طراح مقاوم سازی ساختمان انتخاب می شود.جهت بازرسی از سازه بصورت رندم از المانهای تیر و ستون و دیوارهای برشی آزمایش اسکن میلگرد و تست بتن و در صورت ضرورت سونداژ بعمل آمده است.

در حین بازبینی نقشه های سازه ضعفهایی در طراحی سازه نیز مشاهده می گردد که نیازمند بازنگری کلی در محاسبات و نقشه های سازه و ارائه طرح تقویت خصوصا فونداسیون  شده است.

ادامه مطلب

مقاوم سازی سقف و دیوارهای برشی مجتمع مسکونی ورزشکاران اسلامشهر

این پروژه متشکل از بلوکهای مسکونی ۱۲ طبقه واقع در اسلامشهر می باشد . نوع  سیستم سازه بلوکها ترکیب دیوار های برشی و دال بتنی می باشد. بدلیل نتایج ضعیف مقاومت فشاری بتن دیوارها و سقف برخی طبقات در ۲ بلوک از بلوکهای این مجتمع نیاز به بررسی و مطالعه رفتار سازه در قبال کاهش مقاومتهای یاد شده می باشد. بعد از انجام محاسبات و کنترل تنشهای برشی و خمشی وارده بر سقفها و دیوارها نسبت به ارائه طرح تقویت با استفاده از الیاف شیشه GFRP اقدام گردید.

بیشترین ضعف در قسمتی از دیوارها که بصورت تیر طاقی طراحی گردیده است مشاهده شد و جهت افزایش مقاومت برشی این بخش از دیوار از الیاف شیشه GFRP400 استفاده گردید.

ادامه مطلب

مطالعه و ارزیابی سازه سعادت آباد بدلیل نشست پی

هدف از این مطالعات ارزیابی سازه و فونداسیون مجتمع مسکونی واقع در سعادت آباد تهران بدلیل ایجاد ترکهای عمیق بر دیوار واحدها در طبقات مختلف می باشد . با توجه به اینکه ساختمان مذکور دارای مجموعه استخر و سونا می باشد احتمال وجود نشت آب از استخر و شستشوی خاک زیر پی داده شده است. که نیاز به بررسی دقیقتر خاک بستر پروژه و نیز کنترل طراحی های صورت گرفته در سازه و فونداسیون می باشد.

ادامه مطلب

مقاوم سازی بلوک مسکونی تعاونی مسکن فرهنگیان تهران

این پروژه مقاوم سازی بلوک مسکونی متعلق به تعاونی مسکن فرهنگیان تهران واقع در منطقه ۲ تهران می باشد. علت مقاوم سازی ساختمان مذکور ضعف در اجراء سیستم سازه اجراء شده می باشد. متاسفانه کارفرما در طراحی سازه پروژه از سیستم سقفهای پس تنیده (POST TENTION)استفاده کرده است.

با توجه به اینکه معمولا اینگونه سیستمهای سازه ای را زمانی بکار می برند که نیاز به دهانه ها و ستونهای با فاصله زیاد بالاتر از ده متر می باشدودر این پروژه بدلیل مسکونی بودن و متعارف بودن واحدهای طراحی شده نیازی به استفاده از این نوع سازه ضروری نبوده است. معهذا در حین اجراء سیستم پس تنیده در سقفها بتن اجراء شده از مقاومت مناسب بر خوردار نبوده و در حین کشیدن کابلهای سقفها بعد از گیرش نهایی بتن ترکهای فشاری و خمشی زیادی در دیافراگم سقفها ایجاد گردیده است.

این موضوع باعث خیزش زیاد سقفها گردیده و بدلیل فاصله زیاد ستونها از یکدیگر و مقاومت پایین بتن در کل سازه نیاز به تقویت و مقاوم سازی ساختمان فوق گردید. یکی از روشهای در نظر گرفته در مقاوم سازی ساختمان فوق ایجاد دیوارهای باله ای (WING WALL) می باشد.

ادامه مطلب

طراحی سازه خاص – شهرک غرب خوارزم

سازه فوق یک سازه بتنی خاص بوده به طوریکه با توجه به نظر مهندس طراح پروژه می بایست بدون ستون طراحی می گردید لذا در این سازه فقط یک ستون در بخش شمالی آن و در حد فاصل آشپزخانه و راهرو در نظر گرفته شده است .

این ساختمان ویلایی در چهار طبقه ساخته شده که کلا دارای دو واحد و یک طبقه پارکینگ و یک طبقه استخر و تجهیزات جنبی می باشد. کلیه دیوارهای جانبی آن بصورت قوسی طراحی و اجراء گردیده و دهانه برخی تیرها بالای ۱۰ متر می باشد.

ادامه مطلب

ترمیم بتن تصفیه خانه صنعتی تعمیرگاه مرکزی سایپا

سازه بتنی مذکور بدلیل عدم اجراء مناسب بتن ریزی و قالببندی درست دچار شن زدگی شدید گردیده و علاوه بر اعوجاج فوق العاده سطوح، بتن دچار ترک خوردگی و درزهای سرد گردید.
تیم کاری این شرکت با بکارگیری ملات ترمیمی پایه سیمانی با مقاومت بالای ۴۵ مگا پاسکال مقاومت فشاری و دارای الیاف pp و مواد ضد انقباض و افزودنی جهت انعطاف بیشتر و چسبندگی با بتن قدیم نسبت به ترمیم سازه مذکور اقدام نمود.

ادامه مطلب

مقاوم سازی پایه های برج های خنک کن – بیمارستان بعثت

مقاوم سازی مذکور جهت سازه نگهدارنده برج خنک کن (COOLING TOWER) کل مجموعه تاسیسات بیمارستان نیروی هوایی ارتش می باشد.بدلیل قدمت زیاد سازه بتنی مذکور و همچنین ریزش و نشت آب تاسیساتی از لوله ها و تجهیزات خنک کننده بر روی المانهای سازه ،متاسفانه بتن و میلگردهای درون آن دچار خوردگی شدید گردیده و در بعضی قسمتها تخریب شده است .جهت تقویت و مقاوم سازی سازه مذکور از دو روش استفاده گردید.

برای المانهایی که میزان آسیب دیدگی و تخریب در حد بالایی بود کلیه سطوح خراب اکسپوز و برداشته شد و بعد عملیات پاکسازی با استفاده از کاشت میلگرد و افزایش آرماتور ، قالب بندی و با مواد افزودنی بتن ریزی گردید ( کانکریت ژاکت CONCRETE JACKET ) .

برای آن بخش از سازه که خرابیها و تخریب بتن در حد سطحی بود با استفاده از پوشش ترمیمی و بکار گیری ملات ترمیمی پر مقاومت (۴۵ مگا پاسکال) نسبت به مقاوم سازی و اصلاح سازه اقدام گردید.

ادامه مطلب