رفتن به صفحه ی محتوا

آرشیو

مقاوم سازی و افزایش ظرفیت خمشی سقف کوبیاکس با استفاده از لمینت کربن FRP

با توجه به اینکه سیستم سقف های بتنی کوبیاکس جهت اجرا دهانه‌های بیش از حدودا ۱۰ متر بکار میرود لذا عدم دقت در اجرا این نوع سقف ها و عدم رعایت دقیق نکات فنی میلگرد گذاری و بتن ریزی بلافاصله باعث تغییر شکل و خیز و احیانا ترک در سقف میگردد. در این پروژه بدلیل عدم رعایت ضوابط ویژه بتن ریزی باعث بروز ترکها ی خمشی در بخش میانه سقف شده است.

با استفاده از نرم افزار آباکوس سقف فوق مدلسازی و تحلیل گردید و نهایتا جهت کنترل خمش و جلوگیری از خیز بیش از حد استفاده از لمینت کربن با ضخامت طی۱٫۲ میلیمتر در دستور کار قرار گرفت.

ادامه مطلب

طراحی و اجراء مقاوم سازی برج نیاوران با الیاف کربن و شیشه FRP

بدلیل افزایش بارهای ثقلی و زلزله که ناشی از ۲ طبقه مازاد می باشد ، سازه مذکور نیازمند بازنگری گردید. در فاز یک مطالعات وضعیت سازه اجراء شده و کنترل و انطباق نقشه ها و مدلسازی سازه با وضع موجود انجام پذیرفت. سپس با اصلاح مدل سازه ای و افزایش بار های سازه ای جدید المانهای تیر وستون ضعیف و نیازمند طرح تقویت مشخص گردیدند.

چندین روش جهت تقویت و مقاوم سازی سازه فوق پیشنهاد گردید که سرانجام با توجه به ارزیابی های ریالی و زمان انجام کار تصمیم به تقویت سازه با استفاده از الیاف CFRP و GFRP طراحی تیرها و ستونهای پروژه آغاز گردید . لازم بذکر است در تقویت برخی از تیرها از لمینتهای CFRP با ضخامت ۱٫۲میلیمتر استفاده گردیده است.

با توجه به کنترل فونداسیون پروژه ۳ عدد شمع پافیلی و نیز اضافه ضخامت فونداسیون به اندازه ۳۰ سانتیمتر نیز در طرح مقاوم سازی بکارگرفته شد.در این پروژه نزدیک به ۵۰۰۰ متر مربع از انواع الیافهای FRP استفاده شده است.

لازم به ذکر است که در این پروژه نزدیک به ۲۰۰۰ عدد کاشت بولت و ۵۰۰۰ عدد کاشت میلگرد جهت مقاوم سازی استفاده شده است.

ادامه مطلب

بازرسی ، طراحی واجرای مقاوم سازی تیرهای بتنی پروژه الهیه

در این پروژه با توجه به بوجود آمدن ترکهای خمشی در زیر و وسط دهانه تیرهای بلند نسبت به انجام آزمایشات تعیین مقاومت بتن و اسکن میلگردهای بکار رفته در آن اقدام گردید. بدلیل عدم کیفیت مناسب بتن اجراء شده و عدم اجراء میلگردهای تقویتی بکار رفته درتیرهای بتنی محاسبات مقاوم سازی بمنظور جلوگیری از ترکهای بیشتر و کنترل خیز بعمل آمد.

روش مناسب طراحی شده بکار بردن الیاف کربن بصورت طولی در سه لایه می باشد که در وسط دهانه تیرهای ۹٫۵ متری اجراء گردید. نکته حائز اهمیت اسکوپ ابتدا و انتهای لبه های الیاف FRP توسط نبشی و بولت می باشد که با کاشت بولت در پای ستونها از بلند شدگی لبه الیاف FRP جلوگیری می کند.

ادامه مطلب

مقاوم سازی ستونهای بتنی مجتمع مسکونی فرهنگیان – تهران با الیاف کربن FRP

تقویت ستونهای بتنی بدلیل عدم کفایت مقاومت فشاری بتن اجراء شده با استفاده از الیاف کربن

ادامه مطلب

طرح واجراء مقاوم سازی مجموعه برجهای مسکونی هنرمندان زنجان با FRP

پروژه مذکور مجموعه مسکونی متشکل از ۳ بلوک بتنی ۱۶ طبقه واقع در زنجان می باشد .بدلیل عدم کیفیت بتن اجراء شده در پنج طبقه اول شامل: زیرزمین منفی ۲ و منفی ۱ و همکف و اول ودوم که با مقاومتهای بسیار پایین اجراء گردیده است مورد مطالعه و طراحی جهت انجام طرح مقاوم سازی گردیده است.در روش مقاوم سازی مجموعه مذکور از روش ژاکت بتنی و کاشت میلگرد توسط چسبهای اپوکسی کالم VMK-345-SFو استفاده از الیاف CFRP و GFRP استفاده گردیده است.

ادامه مطلب

تقویت دیوار برشی با الیاف شیشه – برجهای محمدیه قزوین

مقاوم سازی پروژه مذکور بدلیل کیفیت پایین بتن ریخته شده ( ۱۲۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) در دیوارهای برشی می باشد. بدین منظور جهت رساندن مقاومت  بتن  به مقاومت  مشخصه طرح از دو لایه الیاف شیشه ۴۲۰ بصورت دور پیچ استفاده گردیده است.

همچنین جهت جلوگیری از بلندشدگی لبه های الیاف اف آر پی شیشه در کنجها با استفاده از تسمه و کاشت بولت فولادی گوشه های دیوارها اسکوپ گردیده اند.

ادامه مطلب

مقاوم سازی تیرهای ساختمان بتنی با روش مختلط کاشت میلگرد و الیاف FRP

در این پروژه بدلیل کمبود فوق العاده میلگردها در تیرهای بادهانه زیاد خیز فوق العاده ای بوجود آمده و در وسط دهانه تیرها ترکهای مشهودی ملاحظه می گردد.روش در نظر گرفته برای تقویت تیرها استفاده از الیاف کربن CFRP300 در وسط دهانه ونزدیک ستونها در زیر و روی تیرها می باشد.و جهت تامین پایداری بیشتر تیرها با میگردهایی در ناحیه فوقانی در ناحیه لنگر منفی اضافه و ارتفاع تیرافزایش گردید.

ادامه مطلب

مقاوم سازی با FRPمجموعه مسکونی تعاونی مسکن فرهنگیان – شهر جدید اندیشه

این پروژه در شهرجدید اندیشه واقع شده وشامل ۶ بلوک مسکونی وجمعا ۶۴ واحد می باشد بدلیل عدم مقاومت مناسب بتن و ضعف عمده اجراء در محل اتصال نسبت به مقاوم سازی و تقویت سازه اقدام گردید . درهر بلوک ۱۰۰ متر مربع الیاف کربن ۲۰۰ (CFRP)و۱۵۰ متر مربع الیاف شیشه ۴۲۰ (GFRP) استفاده شده است در بخشهایی که کیفیت بتن بصورت موضعی مناسب نبوده از ملات ترمیمی با مقاومت ۴۵ مگا پاسکال استفاده شده است .جحم ملات ترمیمی بکار رفته در هر بلوک ۸ تن می باشد.

جهت ایجاد اتصال مناسب بین بتن قدیم و جدید اقدام به کاشت میلگرد در بتن شده است . تعداد میلگردهای کاشته شده در بتن تیرها و ستونها ۵۰۰ عدد می باشد .مدت زمان اجراء عملیات مقاوم سازی ۹۰ روز کاری می باشد.

ادامه مطلب

مقاوم سازی ساختمان ۲۰ واحدی با FRP – تهرانسر

ساختمان مذکور مجموعه آپارتمانی ۲۰ واحدی در حال ساخت واقع در تهرانسرمی باشد . تیرهای با دهانه زیاد آن (۵/۷ متر) بدلیل عدم رعایت آویز مورد نیاز ( ۲۰ سانتیمتر ) و همچنین کسر میلگرد تقویتی مورد نیاز در وسط دهانه ،دچار ترکهایی در وسط دهانه گردیده است که به مرور زمان دچار خیزنیز می گردید.بعد از انجام عملیات اسکن جهت تعیین میلگردهای بکار رفته و انطباق آن با نقشه های محاسباتی، منجر به تهیه نقشه های مقاوم سازی با استفاده از الیاف CFRP ۳۰۰ گردید.

اجراء عملیات مقاوم سازی جهت ۱۴ عدد تیر بتنی آغاز شد ودر کلیه تیرها در بخش زیرین وسط دهانه و بخش رویی مجاور ستون از الیاف کربن ۳۰۰ استفاده گردید.همچنین جهت اسکوپ لبه های الیاف در بخش رویی از ساپورتهای فولادی با رولبولت و نبشی استفاده گردید.

ادامه مطلب

مقاوم سازی ستونهای کارخانه گلوکوزان قزوین

بدلیل تغییر سازه سالن تولید و حذف سقف طبقه اول آن طول ستونهای بتنی سالن مذکور افزایش یافته و نیازمند مقاوم سازی گردیده است. دو عامل مهم در محاسبات طرح تقویت ستونهای فوق الذکر در نظر گرفته شده است .

یکی دو برابر شدن طول ستون که به افزایش لاغری آن انجامیده است و دوم انفصال مقطع ستون در محل چشمه اتصال ستون به سقف حذف شده می باشد.جهت مقاوم سازی ستونهای فوق از الیاف کربن ۳۰۰ و شیشه ۴۲۰ استفاده شده است.

ادامه مطلب