مقاوم سازی فونداسیون ساختمان مسکونی دروس بدلیل نشست پی

مقاوم سازی فونداسیون ساختمان مسکونی دروس بدلیل نشست پی

بدلیل ایجاد ترکهای عمیق بر دیوارهای اصلی و تقسیم واحدهای مجتمع مسکونی دروس احتمال نشست خاک زیر پی ساختمان در دستور کار این شرکت قرار گرفت. با مطالعه و بررسی فایلهای سازه و نقشه های اجرایی مشخص گردید که مهندس محاسب پروژه در محاسبات سازه و پی ساختمان دچار خطا شده و کنترلی در خصوص […]

مقاوم سازي ساختمان مسكوني نياوران مطالعات فاز اول و دوم

مقاوم سازی ساختمان مسکونی نیاوران مطالعات فاز اول و دوم

Building retrofit design at NIAVARAN project-TEHRAN-IRAN

مقاوم سازی سقف و دیوارهای برشی مجتمع مسکونی ورزشکاران اسلامشهر

مقاوم سازی سقف و دیوارهای برشی مجتمع مسکونی ورزشکاران اسلامشهر

Retrofitting concrete slab & shear wall by GFRP sheets . ISLAM SHAHR complex building -TEHRAN-IRAN

مطالعه و ارزیابی سازه سعادت آباد بدلیل نشست پی

مطالعه و ارزیابی سازه سعادت آباد بدلیل نشست پی

Study about soil behavior & structural analysis RESIDENTIAL BUILDING in Saadat abad-Tehran

مقاوم سازی بلوک مسکونی تعاوني مسكن فرهنگیان تهران

مقاوم سازی بلوک مسکونی تعاونی مسکن فرهنگیان تهران

Strengthening & retrofitting residential building by adding concrete wing wall.

دستورالعمل و مشخصات فني كاشت ميلگرد در بتن

دستورالعمل و مشخصات فنی کاشت میلگرد در بتن

توضیح : عمق کاشت میلگرد پیشنهادی با توجه به نوع چسب مصرفی و تستهای pull off انجام شده توسط این شرکت می باشد.در صورت انجام کاشت میلگرد بصورت دسته ای و متراکم این شرکت با نرم افزار عمق کاشت مورد نیاز را محاسبه خواهد کرد.

مقاوم سازی و افزایش ظرفیت خمشی سقف کوبیاکس با استفاده از لمینت کربن FRP

مقاوم سازی و افزایش ظرفیت خمشی سقف کوبیاکس با استفاده از لمینت کربن FRP

COBIAXE Concrete floor strengthtening by CFRP laminate 1.2

طرح و اجراء مقاوم سازي ستونهاي بتني با استفاده از روش تركيبي ژاكت بتني و فولادي - مجتمع مسکونی پاسداران

طرح و اجراء مقاوم سازی ستونهای بتنی با استفاده از روش ترکیبی ژاکت بتنی و فولادی – مجتمع مسکونی پاسداران

Composite strengthening concrete column without applying FRP – TEHRAN-PASDARAN district.

اخذ گواهینامه ایمنی و حفاظت کارگاه HSE از TUV-INTER-CERT ITALY

اخذ گواهینامه ایمنی و حفاظت کارگاه HSE از TUV-INTER-CERT ITALY

اخذ گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت  ISO 9001 از TUV INTER-CERT ITALY

اخذ گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001 از TUV INTER-CERT ITALY