کاشت بولت با استفاده از کپسولهای اپوکسی در کارخانه لاوان تابلو-کرمان

 

بدلیل اضافه کردن یک طبقه در سوله کارخانه لاوان تابلو کرمان صفحه ستونها و بولتهای پایه های سوله دچار ضعف گردیده  و نیازمند تقویت می باشند.بدین منظور جهت مقاوم سازی المانهای فوق  از کاشت بولتهای با آلیاژ بالا ساخت کشور آلمان و کپسولهای اپوکسی استفاده گردیده است.سایز بولتها M30 و به عمق ۲۸ سانتیمتر کاشته شده اند.