طرح و اجراء مقاوم سازی ستونهای بتنی با استفاده از روش ترکیبی ژاکت بتنی و فولادی – مجتمع مسکونی پاسداران

c1در این پروژه به دلیل اینکه مقاومت فشاری بتن اجراء شده  در برخی از ستونها بسیار پایین می باشد لذا نمی توان از الیاف FRP جهت تقویت این ستونها استفاده نمود .

با توجه به اینکه در آیین نامه های مقاوم سازی المانهای بتنی استفاده از الیاف FRP دارای محدودیت مقاومت فشاری بتن می باشد (۱۵ ~ ۱۷ مگاپاسکال)

بنا بر این می بایست از روشهای دیگر مقاوم سازی استفاده نمود.یکی از روشها ژاکت بتنی می باشد. اما در این روش محدودیت ابعاد در ستونهای مجاور بازشوها و نیز لبه های ملک همسایه باعث می گردد که نتوان از آن در مقاوم سازی کلیه سنونها استفاده نمود. در اینجا با استفاده از ترکیب روش ژاکت فولادی و بتنی می توان در تقویت ستونهای لبه مجاور ملک و مجاور پاسیو ها و چاله آسانسور استفاده نمود!نکته مهم در استفاده از این روش طراحی خاص آن و در نظر گرفتن کنترل افزایش سختی این طرح مقاوم سازی می باشد.

لازم بذکر است به هنگام استفاده از روش ترکیبی ژاکت بتنی و ژاکت فلزی نیازمند طراحی و اجراء کاشت بولت و کاشت میلگرد بمنظور تامین گیرداری مورد نیاز در محل اتصال به تیرها می باشد.