بازرسی و اسکن میلگردهای پل بتنی جاده طارم

پل بتنی طارم زنجان

Download Full-Size Image  |  Main Gallery Page

پل بتنی طارم زنجان

Other Images in this Gallery