مقاوم سازی برج باغ لاله بروش ایجاد دیواربرشی در طبقات

 

ساختمان مذکور برج باغی واقع در منطقه مینی سیتی می باشد . بدلیل اینکه شهرداری۲ طبقه بر روی ۱۲ طبقه این ساختمان مجوز اضافه طبقه داده است نیازبه ارائه طرح تقویت و مقاوم سازی شده است . روش مقاوم سازی طراحی و ایجاد تعدادی دیوار برشی می باشد. با مطالعات صورت گرفته بهترین روش جهت کنترل نیروهای جانبی و کنترل تغییر مکان افقی اضافه کردن دیوار برشی بوده است.جهت ایجاد دیوار های فوق در این پروژه بالغ بر ۲۵۰۰ عدد میلگرد با سایز های مختلف در فونداسیون و ستونها و تیرها کاشته شده است.